SPAR katalog 14.08.2018 - 21.08.2018 - NI VEČ VELJAVEN

1 ... 21 22 24
SPAR katalog - 14.08.2018 - 21.08.2018. Stran 24.
1 ... 21 22 24

Sprehodite se po SPAR promocijskem katalogu, ki velja od 14.08.2018 do 21.08.2018. Na 24 straneh trenutno veljavnega letaka boste našli najboljše izdelke Živila kategorije. Če želite prihraniti pri naslednjem nakupu v SPAR, ne pozabite prelistati celotne akcije, od strani 1 do strani 24. Če želite pametno nakupovati in prihraniti pomemben del stroškov pri vašem naslednjem nakupu v vaši najljubši SPAR trgovini, ne smete zamuditi tega letaka, polnega neverjetnih cen in čudovitih popustov. Vsak dan se vrnite na Moj Letak in ne boste zamudili odličnih promocij, ki jih ponujajo vaši najljubši trgovci.

Siks je sirmbolna. LEGO CITY riends LEGO POLICE EGO CITY 6-12 CITY 25% 6-1 SAMO V MEGAMARKETIH SAMO V MEGAMARKETIH Slikis je simbolno. LEGO PRINCESS Slika je simbolns. CENEJE iVES LEGO SPAR plus kartico LEGO LEGO VES LEGO SAMO V MEGAMARKETIH SAMO V MEGAMARKETIH DOBER TEK! INTERSPAN KUPON INTERSPAR KUPON Restapracia Restavracila Veljavnost: 14. 8.-19. 8. 2018 Veljavnost: 14. 8.-19. 8. 2018 SVINJSKI REZANCI PO KITAJSKO MAKARONOVO MESO, RIBAN SIR Z MANGOM, DUŠEN RIZ redna cena 5,10 redna cena 4,10 S KUPONOM 459 S KUPONOM 328 10% CENEJE 20% CENEJE | En kupon velja za eno jed. Ponudba velja ob predložitvi kupona na blagajni En kupan velja za eno jed. Ponudbs velja ob predložitvi kupona na blagajní restavrscije Interspar. 000004 514778 000004 514792 restavracije Interspar.I SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letališka cesta 26; KUPON ZA 25 % POPUST NA EN IZDELEK PO VAŠI IZBIRI je unovéljv le ENKRAT ob prediožitvi SPAR plus kartice. Kupon je unovejiw seh traovinah SPAR, INTERSPAR, SPAR partner in restavtacijah INTERSPAR. Obenkratnem nakupu lahko vsak kupec s wop SPAR plus kartico uveljavi kupon Cal iz letaka ali z e-ma la al iz SMS-a all pa z SPAR mbiinc apikacijc) za 1 izde ck POPUSTI SE NE SESTEVAJO. V primeru da se kupon unove na akeijsko rričan adelek, ormačen s SPAR pls KUPON MOMIST7 ZA SENEOELEK PO VASI EBIRI Cene so EUR. Ugodnosti pri zaclkih, ki so označoni s SPAR plus, veljaje samo oh predloitvi SPAR plus cart ce. Popust pri izte skupinah, oznacenin s SPAR plus kartico, se med scbcj ne seitova o Popust iz akc Trajno znžano sc ne sostevajo z ostalimi popust im acim, če n recno opredeleno drgce Maren je nakup samo v kolicinah, primernih za gospodinjstva. Cene 2delkov, ki se predstavleni z več slikan, veljajo za 1 kos, aren če n navedeno druguč. Popsti veljao ra o naene vdelke Popstov ni moino uveljavljat v naslednjih kategorijah adelkov: tobačni izde ki, revjc, asop, povratna embalaa, vinjete, SPAR darilne kattice, SPAR darilni boni, zeclki blagovne znamko Tehibo, Startaj Siovonija, ob nakupu in polnjenju kartice Urbana, cb poinitvi za mcbilno telofone SPAR MOBIL Mebi, Bob i mab, A1 Simpl) SIkartce mobinih operetorjev, knjge, ki so v Slovenji v prodaji manj kot 6 mesecev ter dariinih paketh Zverdar, Selecthox: n Selectcard. Prodaa aksty urtiklow poleka tui v trgovnah, ki posamerni akcijskih artiklov nimajo v rednem ascrtimentu cz novo adprtih trgovinah, ki teh ur tiklow se niso prodajae. Dekoracsa na sikah vklučena v ceno zdelkov. Sike izde kov so simbolne. Za morcbitnc tobačnhide kav, časopisov, revi povratne enbalaze, viryet, PAR arilnih kirtit, SPa tico, s popust v visin 75 % oxsteje od redne cene. Kpon ne veja 7a rakup haznune darh bonov, delkov bisgovne mamke (SPAR MOBIL, Mobi, Bob, Iz mool, Simpl), SiM kartic mob nih opcrater ov, pnevmatik, knj g, ki so v Sioven v prodai man kot 6 mesocev, dailnih pakotov Zvczdar, Selectcard in Se ectbox, nakup poin enjeUrbane ter pav pavratniembala, vina, penecepa vina in aanih pjuc (tudi manj kot 15 % vol alk.). Popst ne veja ra uielke iz akcjc gratis, Več je concjc, Traino znizano«, sNoro znžano« torizdoikov iz promcc Tecko zvestobe, izdeike Sushi by Ohana, Startaj Slovenija, Apple ter ne velja za izdelke, ki se znizanis kuponom z Darkodo. Kupon se ne sošteva spopusti za skupine izdelkov. Kupon novelja za pravne oscbe im samestajne pocjctnike. Kupon velja za naku e enegaidelka o, eno pakirano povezano) embalaio, i ea vo ovtrpovini ma prodajn h poiah, pri tehlanih izdelkh paa eno vrsto baga in v kalcini, abica niza gospodinjstva tor najvoč 5 kg cno vrste svožcga postrežnoga mesa po vaši izbir. Popust novaja za akcijsko znižanc conc izdelkow, označone s SPAR plus kartico. Kupon ni unovewspletnitranvin SPAR ONLINE Tchib e, ponitev vn mabilne telefone KUPON FRESENECENMAAkeija "od 10 do 99% popusta" veljavvsch trgovinah SPAR, INTERSPAR in SPAR partnor. Kuponje unovaljiv lo ob predložitvi SPAR plus kartice. Op oo 10% Do 99% {enkratnem nakapu lanka vsak kupecssvojo SPAR plskartico uveljav1kupon. Post se prizna za celetno vrednost nakupa, ki ne sme presegati500 erov. Visina popusta je razkcita ob zakcku nakupa priblaga ni. Ugodnost no veja za nakup tobačnih zdclkov, čascpisov in rovij, povratne ombalažc MACELOTEN NAKUP (SPAR MOBIL Mo SPAR dariinih kartie, zdelke Sushiby Ohana, irdelkov Startaj Slevenija, Apple, Tchibo, nakup ali polnjerje Urbane, poln tveza mobilnetelefone Bob laimob Smp SIM kartc mohilnh operatere, plačila položnc. darint paketav Zverdar, darinih kartic Selectcare in z darilne paket Selcctbox. Navedoni izdclki se ne štejcjo znesek, ki je pegej za pridcbitov pouste. Popust ne velja trafki Intorspar. Uvejevjanje vgedncsti jo megoce samo za nakupe v kelčinah, obcajnh za gospodinstva. Na pedagi Zakana o enotni ceni knipe (Uradni list RS. št. 11/2014) a knige, ki so v Republici Sovenjina podagi evdenceJavne agencic za knigo Republikc Slovenijo v prodaji prvh šest meseces in se nahajajo na scznamu v naših posiovalnicah ter na spletn stranl www.sparsi, ni mogocc uvelavljat ncbenevgodnost ne glode na katerokoli oglaševano procajne akcijo podjcta Spar Slovenia d.o.c.. Veco akciji s lahko prebcrete na www.spar.si Kupon ni uncvéljiv spletni napake tisku se vam opravičejemo. Sparoy slovar ugodnin nakupav najdete na www.sparsi. trgovin SPARONLINE Ponudba izdelkov v letaku velja od torka, 14. 8., do prodaje akcijskih zalog oz. najkasneje do torka, 21. 8. 2018, v vseh trgovinah SPAR in INTERS PAR, razen pri označenih izdelkih Ponudba ne velja v trgovini Spar City Ljubljana in Maribor Seznam hipermarketov SPAR in megamarketov INTERSPAR najdete na www.spar.si 080 82 44 Ponudba izdelkov v letaku velja tudi v naših franšiznih trgovinah SPAR partner. SPAR of You Tube partner gedel zbira izdelkov v ponudbije omejena ali dolecena z velikostjo posamezne franšizne trgovine in njene prodajne politike. brezplačna info telefonska številka

SPAR katalogi

SPAR

SPAR katalog - 25.03.2020 - 07.04.2020.

Velja do

25.03. - 07.04.2020
Velja v vseh trgovinah SPAR.

SPAR

SPAR katalog - 01.04.2020 - 14.04.2020.

Velja do

01.04. - 14.04.2020
Velja v vseh trgovinah SPAR.

SPAR

SPAR katalog - 08.04.2020 - 21.04.2020.

Velja do

08.04. - 21.04.2020
Velja v vseh trgovinah SPAR.

SPAR

SPAR katalog - 08.04.2020 - 02.06.2020.

Velja do

08.04. - 02.06.2020
Velja v sledečih trgovinah SPAR:
spinner

SPAR

SPAR katalog - 01.04.2020 - 07.04.2020.

Velja do

01.04. - 07.04.2020
Velja v vseh trgovinah SPAR.

SPAR

SPAR katalog - 25.03.2020 - 07.04.2020.

Velja do

25.03. - 07.04.2020
Velja v sledečih trgovinah SPAR:
spinner